درباره ایران امروز: اثرات ویروس کرونا بر بخش آب

مجموعه «درباره ایران امروز» برنامه پژوهش های ایران شناسی در دانشگاه ییل از طریق گفت‌و‌گو با متخصصان حوزه‌های مختلف علم، در جهت درک بهتر موضوعات امروزی ایران تلاش می‌کند.